Ochrana osobných údajov

Ochrana a bezpečnosť vašich údajov je pre nás veľmi dôležitá. Preto sme pre vás vytvorili túto informačnú stránku, ktorá vysvetľuje charakter, rozsah a účel spracovania osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky, kedykoľvek nás kontaktujte osobne.

Čoho sa týkajú pravidlá ochrany osobných údajov?

Spracovania osobných údajov našich zákazníkov na našom online portáli.

Aké osobné údaje sa zhromažďujú?

Pokiaľ sú na našich stránkach zhromažďované osobné údaje (napr. meno alebo e-mailová adresa), vždy sa to vykonáva dobrovoľne. Pre správnu funkčnosť systému zhromažďujeme predovšetkým nasledujúce informácie od našich zákazníkov:

  • Kontaktné údaje (napr. meno, e-mailová adresa, telefónne číslo)
  • Fakturačné údaje (napr. fakturačná adresa, platobné podmienky)
  • Metadáta (napr. informácie o zariadení, adresa IP)

S cieľom čo najlepšie chrániť vaše osobné údaje, tieto sú vždy online prenášané prostredníctvom SSL šifrovania. Údaje o kreditných sú odosielané priamo poskytovateľovi služieb spracovania platieb v súlade s právnymi požiadavkami a sú uložené výhradne v tomto prípade. Všetky heslá sú uložené zašifrované a nie je možné ich prečítať.

Ukladanie vyššie uvedených údajov trvá tak dlho, pokým trvá zmluvný vzťah, alebo pokiaľ sme viazaní zákonnými požiadavkami na dlhšie obdobie uchovávania údajov (napríklad faktúry).

Ktoré údaje o sledovaní sú zaznamenávané?

S klientom definujeme, aké údaje pre neho zhromažďujeme a následne sprístupňujeme. V predvolenom nastavení sa automaticky ukladá množstvo údajov, ktoré však zvyčajne nie sú osobné a môžu sa na požiadanie automaticky odstrániť.

V zásade sa údaje o sledovaní ukladajú len tak dlho, ako to vyžaduje klient, ale tak dlho, ako to vyžaduje zákon. Údaje sa spravidla uchovávajú až do zákonom stanoveného termínu.

Kde sú uložené moje osobné údaje?

Naše servery sú umiestnené v dátových centrách v rámci Európskej únie. V záujme bezpečnosti vašich údajov pravidelne vytvárame automatické zálohovanie, pričom venujeme pozornosť hospodárnosti údajov.

Budú moje údaje niekde zdielané alebo zverejnené?

Pre poskytovanie našich služieb spolupracujeme s externými spoločnosťami (napríklad spracovanie platieb, webhosting, ...). To umožňuje týmto spoločnostiam prístup k vašim osobným údajom.

Preto si vyberáme naše partnerské spoločnosti veľmi opatrne a zabezpečujeme, aby používali tieto informácie výlučne na účely poskytovania svojich služieb.

Pri prenose údajov do tretej krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) sa to robí na základe osobitných záruk, ako je oficiálne uznaná úroveň ochrany údajov (napr. "Ochranný štít" pre USA).

Akékoľvek ďalšie sprístupnenie údajov sa vykoná len vtedy, ak je to výslovne potrebné na plnenie zmluvy alebo ak existuje právny / úradný záväzok.

Aké mám práva týkajúce sa zhromaždených osobných údajov

Máte právo na bezplatné poskytovanie informácií, opravu, obmedzenie spracovania a vymazanie vašich osobných údajov a to kedykoľvek. Kontaktujte nás kedykoľvek na e-mailovej adrese uvedenej na konci tohto dokumentu.

Poznámka: Z bezpečnostných dôvodov je v takomto prípade potrebné preukázanie vašej totožnosti.

Okrem toho, v zmysle článku 77 Nariadenia GDPR, máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu.

Ktoré technológie sa používajú?

Cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom zariadení počas využívania programu alebo dlhšieho trvania. Slúžia predovšetkým na ukladanie relevantných údajov pre program, ako je napríklad vaše prihlásenie.

Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookies, môžete pomocou nastavenia svojho prehliadača obmedziť používanie súborov cookies alebo úplne ich zakázať. Vylúčenie súborov cookies môže viesť k funkčným obmedzeniam našej online ponuky.

Serverové protokoly

Náš poskytovateľ hostingu zhromažďuje údaje o prístupe k serveru ("protokoly serverov") na základe našich oprávnených záujmov. Tieto údaje zahŕňajú adresu URL prístupnej stránky, dátum a čas prístupu, stavový kód, množstvo prenášaných údajov, IP adresu a agenta prehliadača.

Tieto informácie sa zaznamenávajú len z bezpečnostných dôvodov, nie sú prepojené s inými informáciami, uloženými iba na maximálne sedem dní, a následne sú odstránené.

Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, Web Analytics služby poskytované spoločnosťou Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043). Spoločnosť Google je certifikovaná podľa Zmluvy o ochrane osobných údajov a poskytuje záruku dodržiavania európskej legislatívy o ochrane osobných údajov.

Google Analytics používa cookies: textové súbory, ktoré sú uložené v počítači a umožňujú analýzu vášho používania tejto webovej stránky. Informácie vygenerovanej cookies o užívaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenáša na server Google v USA a tam sú uložené.

Google Analytics používa anonymizáciu IP ("anonymizeIp"). Vaša IP adresa sa skráti v rámci členských štátov EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru. Toto zníženie eliminuje osobné zneužitie vašej IP adresy. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná adresa IP odoslaná na server Google v USA a následne bude skrátená.

V našom zastúpení Google použije tieto informácie na vyhodnotenie používania stránky a vytváranie správ o činnosti internetových stránok, ktoré poskytujú služby s tým spojené. Pre tieto účely máme legitímny záujem o spracovanie údajov.

Máte možnosť zabrániť ukladaniu súborov cookies vo vašom zariadení pomocou príslušných nastavení prehliadača. Avšak, nie je zaručené, že môžete použiť všetky funkcie našich webových stránok bez obmedzenia, ak váš prehliadač nepovoľuje cookies.

Zabrániť generovaniu cookies pre Google Analytics v súvislosti s používaním internetových stránok (vr. Vašej IP adresy) a spracovanie týchto údajov spoločnosťo Google môžete tým, že si stiahnete a nainštalujete do vášho prehliadač rozšírenie add-on.

Prípadne aj opt-out cookies zabraňujú budúcemu zbieraniu vašich údajov pri návšteve našich webových stránok. Ak chcete zabrániť sledovaniu vo všetkých zariadeniach v službe Google Analytics, musíte zrušiť všetky systémy, ktoré používate. Ak chcete nastaviť cookies odhlásenia, kliknite sem: Zakázať službu

Ďalšie technológie

Okrem vyššie uvedených technológií, používame na našich webových stránkach služby viacerých tretích poskytovateľov, ako je napríklad integrácia máp a videa alebo služby pre správne zobrazenie písmen a symbolov.

V týchto prípadoch je prenos vašej IP adresy pre týchto poskytovateľov nutne, pretože dodávka takéhoto obsahu by inak nebola možná. Preto sa snažíme vybrať iba poskytovateľov, ktorí používajú adresu IP výhradne na doručenie požadovaného obsahu.

Ako môžem ako zákazník najľahšie dodržiavať pravidlá ochrany osobných údajov?

Poskytnutím čo najmenších osobných informácií v systéme a / alebo informovaním dotknutých osôb. Zákon umožňuje zhromažďovanie osobných údajov len s legitímny prejavením svojho súhlasu zainteresovanej strany. Zadajte napríklad číslo ŠPZ ako názov trekera- bez udania mena, prípadne využívajte funkciu našej súkromnej jazdy.

Tiež ste zodpovední za tie osoby, ktorým povolíte prístup na náš portál. Vzhľadom k tomu, že je to možné len zadaním e-mailovej adresy a hesla, máte povinnosť so zabezpečením a manipuláciou s týmito údajmi.

Každý registrovaný používateľ musí byť informovaný o zásadách ochrany osobných údajov týkajúcich sa spracovania údajov.

Koho môžem kontaktovať pre získanie ďalších informácií?

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať. Pre tieto účely odpovieme na vaše otázky výlučne písomne:

E-mail: datenschutz@gps365.at
Kontakt: Ing. Andreas Stachetsberger

Upozorňujeme, že požadované informácie Vám podajú len naši zmluvný partneri (pre SK – TRIVEO spol. s r.o.). V ojedinelých prípadoch môžeme odovzdať dáta len na základe platného poverenia a po predchádzajúcom písomnom súhlase klienta.

Táto webová stránka používa Cookies. Ak naďalej používate webovú stránku, predpokladáme váš súhlas. Ďalšie informácie o našom zaobchádzaní s osobnými údajmi nájdete v našej Ochrana osobných údajov.