Цени

Тука можете да ги погледнете нашите производи: од основни до професионални услуги и решенија за Вашиот возен парк. Се што Ви е потребно е Вашето возило и нашиот уред за следење. Достапно на :Conrad и Forstinger.

gps365 Дневник gps365 Во живо gps365 Комплетна gps365 Професионална
Автоматски Дневник
Приватните патувања можат да се означат.
Следење на Вашето возило во живо
Детален извештај за рутата
Извештај за брзината (km/h)
Гео - Аларми
Доделување на права на други корисници
Индивидуални извештаи
Флексибилна површина
Бесплатна надоградба
Сервери лоцирани во Австрија
Сигурен пренос на податоци
Месечна цена (без роаминг) само 9,90 EUR само 19,90 EUR само 21,80 EUR само 24,50 EUR
Опционален роаминг пакет + 4,90 EUR + 4,90 EUR + 4,90 EUR + 4,90 EUR

Сите цени се со вкалкулиран ДДВ

Минималниот рок на договорот е еден месец. По истекот на минималниот рок на договорот, договорот автоматски се продолжува на дополнителни месец дена. Ако не сакате да го продолжите Вашиот договор морате да не известите најмалку 7 дена пред истекот на минималниот рок на договорот. Ако договорот е продолжен на повеќе од минималниот рок на траење, истиот може да се прекине во било кое време со претходно известување од 14 дена.

Од: April 2014

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus. Weitere Informationen zu unserem Umgang mit personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.